کارگاه protege

کارگاه آموزشی Protege

کارگاه آموزشی Protege

Protege ابزاری برای ساخت و ویرایش آنتولوژی می باشد.
فایل صوتی به همراه اسلایدها ارائه آقای سازوار5 9 2