بازیابی اطلاعات

بازیابی اطلاعات

معرفی

بازیابی اطلاعات (Information Retrieval) به فن آوری و دانش پیچیده جستجو و استخراج اطلاعات، داده ها، و فراداده ها در انواع گوناگون منابع اطلاعاتی مثل بانک اسناد، مجموعه ای از تصاویر، و وب گفته می شود. با افزایش روز افزون حجم اطلاعات ذخیره شده در منابع قابل دسترس و مختلف، فرآیند بازیابی و استخراج اطلاعات اهمیت ویژه ای یافته است. اطلاعات مورد نظر ممکن است شامل هر نوع منبعی مانند متن، تصویر، صوت و ویدئو باشد. بر خلاف پایگاه داده ها، اطلاعات ذخیره شده در منابع اطلاعاتی بزرگ مانند وب و زیر مجموعه های آن مانند شبکه های اجتماعی از ساختار مشخصی پیروی نمی کنند و عموما دارای معانی تعریف شده و مشخصی نیستند. هدف بازیابی اطلاعات در چنین شرایطی، کمک به کاربر برای یافتن اطلاعات مورد نظر در انبوهی از اطلاعات ساختار نیافته می باشد.
در حال حاضر، اعضای گروه تحقیقاتی بازیابی اطلاعات آزمایشگاه فناوری وب، در حوزه موتور های جستجو و بازیابی متن فعالیت می کنند.


اعضای فعلی (به ترتیب الفبا)


اعضای قبلی (به ترتیب الفبا)

پایان نامه ها


مقالات2 9 4 8