پردازش زبان طبیعی

پردازش زبان طبیعی

معرفی

گروه تحقیقاتی زبان شناسی محاسباتی (Computational Linguistics) از سال 1387 فعالیت خود را آغاز نموده است. آزمایشگاه فناوري وب با هدف توسعه ابزار پردازش زبان طبیعی و علاقمندي دانشجويان كامپيوتر به كار در زمينه پردازش زبان فارسی، با همکاری متخصصان کامپیوتر و زبانشناسی دستاوردهای قابل توجهی در زمينه توليد ابزار زبانشناسي محاسباتي بدست آورده است.
با شكل گيري جلسات منظم هفتگي كه بوسيله دكتر كاهاني از گروه كامپيوتر دانشكده مهندسي و دكتر جهانگيري از اساتيد برجسته گروه زبان شناسي دانشكده ادبيات بهمراه تعداد زيادي از دانشجويان تحصيلات تكميلي رخ داد بتدريج آزمايشگاه فناوري وب به عنوان يكي از بنيان گزاران اين زمينه تحقيقاتي در دانشگاه فردوسي مشهد مطرح گرديد؛ به طوريكه در مدت كوتاهي با انتشار نتايج پژوهشهاي خود جايگاه مناسب و شناخته شده اي را در كشور كسب نموده است.
زبان شناسی محاسباتی يكي از حوزه هاي میان رشته ای در علوم كامپيوتر مي باشد. نمونه های کاربردی این حوزه عبارتند از: شناسایی گوینده و مشخصات آن، تصحیح املا، ترجمه ماشینی، تبدیل متن به گفتار، خلاصه سازی متن، سيستمهای پرسش و پاسخ، توليد پيكره هاي موازي و تطبيقي، برچسب زن معنايي، برچسب زن دستوري و غیره.
در حال حاضر اعضای گروه زبان شناسی محاسباتی آزمایشگاه فناوری وب در سه حوزه، پردازش زبان طبیعی، خلاصه سازی متن و ترجمه ماشینی فعالیت می کنند.





ارائه ها


پایان نامه ها


مقالات



5 2 3 6