شهر هوشمند

شهر هوشمند

معرفی

بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال 2050 بیش از 66 درصد جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می‌کنند. این آمار در کشورهای توسعه یافته تا 85 درصد هم پیش‌بینی شده است. این در حالی است که شهرها تنها 2% از مسافت کل جغرافیایی جهان را در اختیار دارند. و چالش بزرگ پیش رو تأمین غذای سالم، آب پاکیزه و انرژی کافی برای این جمعیت عظیم شهرنشین است. البته که تامین نیازهای اولیه انسانی نباید پایداری اقتصاد، محیط اجتماعی و همچنین محیط زیست را خدشه‌دار کند. به عبارت دیگر توسعه یافتگی کنونی نباید موجب فقر در آینده شود. شهر‌نشینان, مصرف‌کننده‌ی 75% منابع انرژی و همچنین عامل انتشار 80% کربن مخرب محیط زیست هستند؛ چالش دیگر کمبود آب در کل جهان و از بین رفتن منابع آبی قابل توجهی در 50 سال اخیر در کل دنیا از چالش‌های مهم و اساسی است، از طرفی با پیشرفت سریع دانش و صنعت IT شاهد اتصال بیش از 6 دستگاه به ازاء هر فرد به اینترنت هستیم. این بدین معنی است که مجموعه میلیاردها دستگاه و سیستم در یک زیر ساخت شهری تعبیه شده است. این مجموعه از سیستم‌های شخصی چون موبایل‌ها، تبلت‌ها و کامپیوترهای شخصی تا سیستم‌های ناظر شهری برای چراغ‌های هوشمند، ترافیک، آب و هوا و مدیریت عابر پیاده، خدمات عمومی (آب، برق، گاز)، ساختاری شهری، زباله‌های شهری و همچنین سیستم‌های خدمات بهداشتی و ... را در بر می‌گیرد. از منظر دیگر, تغییر نحوه‌ی ارتباط انسان‌ها با هم, اشتراک اطلاعات و همچنین سرعت پخش اخبار و رویدادها به‌وسیله‌ی شبکه‌های اجتماعی همه و همه می‌تواند کمک کننده‌ی دستیابی به هدف بهبود کیفیت شهرنشینی و در کل کیفیت محیط زیستی و مبارزه با چالش‌های عنوان شده در زمان حال و آینده باشد.
در سالهای اخیر حوزه‌ی جدید تحقیقاتی و عملیاتی برای استفاده از این ظرفیت داده‌ای در توسعه‌ی شهرها به وجود آمده است (که از آن با عنوان "شهر هوشمند" یاد می‌شود). البته تا رسیدن به اهداف شهر هوشمند فاصله زیادی وجود دارد که نیازمند تلاش بیشتر محققان, توجه و به‌کارگیری این تحقیقات در مدیریت شهری است.


اعضای فعلی (به ترتیب الفبا)


اعضای قبلی (به ترتیب الفبا)


پروژه ها


کارگاه های آموزشیپایان نامه ها


مقالاتلینک های مفید

نام توضیحات
2 2 4 3