RSS      English

  • نهمین دوره کارگاه آموزشی مجازی آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی
  • ترجمه مانیفست فرایند کاوی به زبان فارسی
  • POS
  • اعضای آزمایشگاه(روز معلم 96/02/13)
  • سامانه خلاصه ساز متون فارسی
  • پیکره قرآنی فرقان

آزمایشگاه فناوری وب

رتبه بندی در موتورهای جستجوی وب معنایی

pdficon pdficon audioicon videoicon

هر روز بر حجم داده‌های نیمه ساخت‌یافته و ساخت‌یافته‌ی وب افزوده می‌شود. این امر باعث شکل گیری موتورهای جستجوی وب معنایی،برای یافتن داده‌های RDFشده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های موتور جستجوی وب معنایی که با میزان رضایت کاربر رابطه‌ی نزدیکی دارد، رتبه بندی نتایج می‌باشد. ممکن است حجم نتایج حاصل از یک پرسش بسیار زیاد باشد بنابراین ترتیب نمایش نتایج، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. در این گزارش به بررسی و مقایسه‌ی الگوریتم‌های رتبه بندی در موتورهای جستجوی وب معنایی پرداخته خواهد شد.

ارائه دهنده:  اعظم فیض نیا                           تاریخ ارائه:  10 آبان 1391