RSS      English

  • نهمین دوره کارگاه آموزشی مجازی آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی
  • ترجمه مانیفست فرایند کاوی به زبان فارسی
  • POS
  • اعضای آزمایشگاه(روز معلم 96/02/13)
  • سامانه خلاصه ساز متون فارسی
  • پیکره قرآنی فرقان

آزمایشگاه فناوری وب

کاوشگر های وب معنایی

 pdficon pdficon audioicon videoicon

وظیفه یک کاوشگر یا خزنده وب، جمع آوری اسناد و داده ها از سطح وب می باشد. داده های جمع آوری شده برای کاربرد های مختلفی به خصوص در موتور های جستجو مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به رشد روز افزون حجم داده ها بر روی وب معنایی، لازم است تا همانند وب معمولی، از کاوشگر هایی برای جمع آوری داده های RDF استفاده نمود. این ارائه به بررسی اجزای مختلف در کاوشگر‌های وب معنایی می‌‌پردازد و روش‌ها‌‌ی ارائه شده در هر بخش را مورد ارزیابی قرار می‌‌دهد.

ارائه دهنده:  ریحانه امامدادی                             تاریخ ارائه:  26 مهر 1391