RSS      English

خانه پروژه ها پروژه ها موتور جستجوی چیستا

موتور جستجوی چیستا

chista
 معرفی پروژه
 

چیستا یک موتور جستجوی مبتنی بر داده های پیوندی می باشد. این پروژه توسط آزمایشگاه فناوری وب در دانشگاه فردوسی مشهد پیاده سازی و به اجرا در آمده است. وظیفه این موتور جستجو جمع آوری داده های معنایی ازمحیط وب (به خصوص ابر LOD) ، شاخص گذاری آنها در یک مخزن RDFودر نهایت ارائه امکانات مختلف جهت جستجوی روی داده ها است. چیستا هم توسط کاربران انسانی (توسط واسط کاربری مبتنی بر وب) و هم توسط نرم افزار ها(توسط سرویسهای وب) می تواند مورد استفاده قرار گیرد. پروژه چیستا توسط سازمان ملی فناوری اطلاعات ایران مورد حمایت مالی قرار گرفته است و به عنوان زیرساختی برای محققان در زمینه وب معنایی به شمار می آید.

 
   لینک های پروژه  
 •  

 •  

   اعضای پروژه

   

 •  آرش شاهکار

 •  صمد پایدار

 •  محسن کامیار

 •  فتانه زرین کلام

 •  محبوبه دادخواه

 •  محمد فروغی

 •  ریحانه امامدادی

 •  اعظم فیض نیا

 •  فاطمه عبیری

 •  

     انتشارات  
 •  

 •  

  خانه پروژه ها پروژه ها موتور جستجوی چیستا