RSS      English

خانه پروژه ها پروژه ها چارچوب آزمون خودکار نرم افزار

چارچوب آزمون خودکار نرم افزار

testing
 معرفی پروژه
 

پروژه چارچوب آزمون خودکار نرم افزارهای مبتنی بر وب با حمایت مرکز تحقیقات و مخابرات ایران اجرا شده است. از آنجاییکه محیط اجرای نرم افزارهای مبتنی بر وب متنوع و ناهمگون می باشد، روش های متداول آزمون نرم افزار برای تست و ارزیابی سیستم های مبتنی بر وب کارآمد نیست. از این رو هدف این پروژه، طراحي و ساخت يك چارچوب مبتنی بر عامل براي خودكار سازي آزمون نرم افزار هاي تحت وب مي باشد.

 
   لینک های پروژه  
 •  

 •  

   اعضای پروژه

   

 •  مجری پروژه:    دکتر محسن کاهانی

 •  تیم اجرایی پروژه:

 • دکتر سعید ابریشمی  -  بهشید بهکمال - صمد پایدار  - محبوبه دادخواه - سهیلا دهقان زاده - راضیه رضایی - محمد هادی زاهدی - حمیده حاجی آبادی - سمیه صالحی - حسن ابراهیمی

   

     انتشارات  
 • بهشید بهکمال , محسن کاهانی , سهیلا دهقان زاده , ارائه چارچوب آزمون خودکار عملکرد سیستم های مبتنی بر وب و تحلیل نتایج آن با استفاده از معیارهای کمی , علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering , Volume ( 10 ) , 2012-4, صفحه 40-45

 • Samad Paydar , Mohsen Kahani , An Agent-Based Framework for Automated Testing of Web-Based Systems , Journal of Software Engineering and Applications , Volume ( 4 ) , 2011-2, Pages 86-94

 •  

  خانه پروژه ها پروژه ها چارچوب آزمون خودکار نرم افزار