RSS      English

  • نهمین دوره کارگاه آموزشی مجازی آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی
  • ترجمه مانیفست فرایند کاوی به زبان فارسی
  • POS
  • اعضای آزمایشگاه(روز معلم 96/02/13)
  • سامانه خلاصه ساز متون فارسی
  • پیکره قرآنی فرقان

آزمایشگاه فناوری وب

رابط کاربری در سیستم های پرس و جو زبان طبیعی وب معنایی

pdficon pdficon audioicon videoicon 

دسترسی به داده های ساخت یافته به فرم هستان شناسی نیازمند آموزش و یادگیری زبان های پرس و جوی رسمی (مانند SPARQL و SeRQL) می باشد که مشکلات قابل توجهی برای کاربران غیر حرفه ای دربردارد. یکی از راههایی که سربار یادگیری را کاهش می دهد و باعث می شود تا پرس و جوی هستان شناسی ها سرراست شود ، یک رابط زبان طبیعی (NLI) است. در این گزارش به بررسی و مطالعه رابط های زبان طبیعی در وب معنایی پرداخته می شود.

ارائه دهنده:  نجمه نوری                             تاریخ ارائه:  27 شهریور 1392