RSS      English

خانه گزارش های فنی گزارش مقالات Query Rewriting in RDF Stream Processing

Query Rewriting in RDF Stream Processing

Query Rewriting in RDF Stream Processing

JP Calbimonte, J Mora, O Corcho

13th International Conference, ESWC 2016, Heraklion, Crete, Greece, May 29 -- June 2, 2016, Springer

 

پرس‌وجو و استنتاج بر روی داده‌های RDF دو حوزه وسیع از پردازش داده‌های ساخت‌یافته بر روی وب است. در حالی که پردازش داده‌های RDF (RSP) بر روی توسعه پرس‌وجوهای SPARQL و پردازش رویداد تأکید دارد، استنتاج داده‌ها بر روی ارزیابی آنتولوژی و تحقق تدریجی تأکید می‌کند. هدف RSP توسعه مدل‌ها و زبان‌های وب معنایی برای پردازش داده‌های RDF است و دارای برچسب زمانی است. کارهایی در این زمینه انجام شده است اما دارای مشکلاتی بوده است. روش‌های مختلفی برای رفع مشکل پاسخگویی به پرس‌وجوهایی که بر روی آنتولوژی انجام می‌شود وجود دارد که مهمترین آنها دوباره‌نویسی پرس‌وجو می‌باشد. ایده این کار تبدیل پرس‌وجوی اصلی به پرس‌وجوی توسعه‌یافته است که اطلاعات آنتولوژی TBox را بدست می‌آورد. این مقاله برای رفع این مشکل در RSP روشی متفاوت از روش‌های قبلی با نام StremQR برای پرس‌وجوی داده‌های RDF بر روی آنتولوژی‌ها پیشنهاد می‌کند که براساس ترکیب دوباره‌نویسی پرس‌وجو و پردازش داده‌ها می‌باشد. این روش مبتنی بر دوباره‌نویس kyrie می‌باشد که با موتور اصلی RSP به نام CQELS همراه می‌شود که برای گستره بالایی از داده‌ها بهینه است.

این مقاله از دوباره‌نویسی پرس‌وجو برای پاسخگویی به پرس‌وجوها از آنتولوژی ELHIO استفاده می‌کند که  پرس‌وجوی عطفی q را به مجموعه‌ای از پرس‌وجوهای عطفی (UCQ) بازنویسی می‌کند. این آنتولوژی ترکیبی از TBox و ABox است. آنتولوژی را به منطق ترتیبی اول تبدیل کرده سپس UCQ را به مجموعه‌ای از الگوهای گراف پایه (BGPs) تبدیل می‌کند.

 

این روش دارای دو مولفه اصلی است:

1.     دوباره‌نویس پرس‌وجوی kyrie که پرس‌وجوها را با استفاده از آنتولوژی‌های ELHIO بازنویسی می‌کند.

2.     موتور پرس‌وجوی RSP به نام CQELS

روند این کار به این صورت است که آنتولوژی TBox و پرس‌وجوی به زبان CQELS را به عنوان ورودی گرفته تا پرس‌وجوهای عطفی (UCQ) را تولید کند. بعد از اینکه پرس‌وجو ثبت شد فرآیند دوباره‌نویسی با استفاده از ماژول kyrie انجام می‌شود و سیستم یک پرس‌وجوی عطفی را از الگوهای گراف پایه به زبان CQELS تولید می‌کند. سپس UCQ با استفاده از اطلاعات متن از پرس‌وجوی اصلی تبدیل به CQELS می‌شود.