RSS      English

کاربردهای خلاصه سازی خودکار متن

 

حوزه هاي کاربرد خلاصه سازي
زمينه هاي کاربردي خلاصه سازي خودکار متن گسترده است . با رشد قابل ملاحظه ميزان اطلاعات در اينترنت ، انتخاب اطلاعات مرتبط ، کار مشکلي است. اطلاعات بطور همزمان روي بسياري از کانالهاي رسانه اي با نسخه هاي مختلف منتشر مي شود . براي مثال يک صفحه روزنامه ، صفحه خبر در وب ، پيغامهاي SMS ، پخش اخبار راديو و روزنامه سخنگو براي کسانيکه مشکل بينايي دارند. تنظيم اطلاعات براي کانالها و فرمتهاي مختلف يک کار ويرايشي مهم است که خصوصا در خلاصه کردن متن اصلي نقش دارد.

حوزه هاي کاربرد خلاصه سازي
زمينه هاي کاربردي خلاصه سازي خودکار متن گسترده است . با رشد قابل ملاحظه ميزان اطلاعات در اينترنت ، انتخاب اطلاعات مرتبط ، کار مشکلي است. اطلاعات بطور همزمان روي بسياري از کانالهاي رسانه اي با نسخه هاي مختلف منتشر مي شود . براي مثال يک صفحه روزنامه ، صفحه خبر در وب ، پيغامهاي SMS ، پخش اخبار راديو و روزنامه سخنگو براي کسانيکه مشکل بينايي دارند. تنظيم اطلاعات براي کانالها و فرمتهاي مختلف يک کار ويرايشي مهم است که خصوصا در خلاصه کردن متن اصلي نقش دارد.
خلاصه سازي خودکار متن مي تواند اين فرايند را کاملا خودکار و يا حداقل با توليد خلاصه پيش نويس ، دراين روند ياري کند. همچنين مي توان براي ارائه اسناد در زبانهاي ديگر، ابتدا آنها را خلاصه و سپس ترجمه نمود که در بسياري از موارد اين امر براي برقراري ارتباطات يک سند در زبان خاص کافي است و از اين رو نيازي به ترجمه هر سند به صورت دستي نيست و کار مترجمين انسان به اين ترتيب ساده مي شود.
خلاصه سازي خودکار متن را همچنين مي توان براي خلاصه کردن متن پيش از خوانده شدن توسط ايجاد کننده خودکار سخن ، براي کاهش زمان مورد نياز براي انتقال حقايق کليدي ، استفاده کرد .
از سيستم خلاصه ساز به ويژه مي توان به منظور آماده سازي اطلاعات براي استفاده در دستگا ه ها ي کوچک موبايل ، مانند PDA که نيازمند کاهش قابل توجه محتوي است مورد استفاده قرار داد.
در موتورهای جستجوگر معروف نظیر گوگل، هنگامی که عمل جستجو صورت می گیرد چند خط توضیح در مورد صفحه ای که به آن لینک داده شده است نیز آورده می شود که در واقع خلاصه ای از صفحه ی لینک داده شده می باشد. هرچقدر این خلاصه دقیق تر باشد به کاربر کمک می کند تا انتخاب دقیق تری داشته باشد. با توجه به این که فعالیت اصلی در خلاصه سازی خودکار متن، تشخیص مفاهیم می باشد، بنابراین اگر بتوانیم مفاهیم را به درستی تشخیص دهیم می توانیم از آن برای کاربردهای دیگر نیز استفاده نماییم. به عنوان مثال می توانیم سیستمی طراحی نماییم از روی یک مقاله ، فایل ppt مناسب را ایجاد نماید. و یا از روی یک فایل power point گزارشی مبسوط تهیه نماید. می توان سیستمی طراحی نمود که قادر به تشخیص مقالات مشابه باشد و یا اینکه سیستمی طراحی نماییم که میزان کیفیت متن نوشته شده را بررسی نماید.
به هر حال علیرغم اینکه سال هاست در این زمینه مطالعه و پژوهش صورت می گیرد ، اما هنوز سیستمی که قادر به خلاصه سازی تمام انواع متون با کیفیت بالا باشد، ارائه شده است.