RSS      English

خانه کارگاه های آموزشی سومین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب 1390

سومین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب 1390 - آنتولوژي

 

آنتولوژي- آقاي مهندس محسن کاميار

Ontology در اين ارائه به بررسي ابزارهاي کار با ontology پرداخته مي شود. ابتدا به توضيح اين مطلب مي پردازيم که ابزارهاي نوين در اين حوزه داراي امکانات بسيار زيادي هستند و فراتر از ويرايش هستان شناسي ها هستند. سپس مروري بر ويژگي هاي معمول اين ابزارها خواهيم داشت. پس از آن دو ابزار از مجموعه ابزارها را به صورت اجمالي مرور مي کنيم که Protege به عنوان يک ابزار academic و Wandora به عنوان يک ابزار کاربردي مي باشند. در نهايت ليستي از ابزارهاي موجود را با دسته بندي براساس کاربرد ارائه مي نماييم. اين دسته بندي عبارت است ا ز ابزارهايي که به صورت افزونه ارائه شده اند، ابزارهاي مرتبط با مهندسي نرم افزار، ابزارهاي هستان شناسي، ابزارهاي معنايي و ابزارهاي linked data .

 

خانه کارگاه های آموزشی سومین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب 1390