RSS      English

خانه کارگاه های آموزشی سومین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب 1390

سومین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب 1390 - وب معنايي

 

وب معنايي - آقاي مهندس حسين کاميار

Semantic Web وب معنايي (معاني‌گرا و معاني‌نگر نيز ناميده شده (Semantic web) ) را مي‌‌شود فضايي جهاني از جنس محاسبات هوشمند ماشيني تصوّر کرد که در آن تمامي کتاب‌ها، کتاب‌خانه‌ها دانشها، دانش‌نامه‌ها و دانشگان‌ها (پايگاه‌هاي دانش‌ - Knowledge bases ) به صورتي معني‌گرا و با توانايي درک مفهومي همديگر در کنار هم قرار خواهند گرفت. آقاي Tim Berners-Lee ، که معروف به پدر وب است، آينده وب را بصورتي بيان کرده که بر خلاف وب کنوني فقط توسط انسانها قابل فهم نباشد بلکه توسط ماشين ها نيز قابل درک و پردازش است. ايده وب معنايي نيز از همين نکته منشا مي گيرد. در زير سه تعريف مختلف از وب معنايي ارائه شده است : پروژه اي با هدف ايجاد رسانه اي جهاني براي رد و بدل کردن اطلاعات بصورتي که براي کامپيوتر قابل فهم و پردازش باشد . وب معنايي، شبکه اي از اطلاعات در مقياس جهاني است به نحوي است که پردازش آنها توسط ماشين ها به سادگي امکان پذير است . وب معنايي شامل داده هاي هوشمند وب است که توسط ماشين ها قابل پردازش است .

 

خانه کارگاه های آموزشی سومین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب 1390