RSS      English

خانه درباره ما اعضا معرفی بهشید بهکمال

بهشید بهکمال

معرفی
_Behkamal  فارغ التحصیل دکتری نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد
علایق تحقیقاتی

وب معنایی - داده های پیوندی - کیفیت داده - مدل ها و معیارهای کیفیت در مهندسی نرم افزار

گروه تحقیقاتی

وب معنایی و داده های پیوندی

عنوان پایان نامه

ارائه رویکردی مبتنی بر سنجه برای ارزیابی کیفیت مجموعه داده های پیوندی پیش از انتشار

تماس
صفحه شخصی http://Behkamal.student.um.ac.ir
وبلاگ http://Behkamal.fumblog.um.ac.ir
پست الکترونیکی

behkamal(at)um.ac.ir