RSS      English

وب معنایی و داده های پیوندی

 معرفی
  گروه تحقیقاتی وب معنایی و داده های پیوندی (Semantic Web & Linked Data) از آبان ماه 1388 فعالیت خود را آغاز نموده است. فعالیت این گروه با مطالعه مقالات، بخصوص مقالات ارائه شده در کارگاه های آموزشی LDOW که بعنوان تخصصی ترین رویداد در زمینه داده های پیوندی مطرح است، و بررسی تحقیقات و کارهای انجام شده در این حوزه آغاز شد. پس از بررسی کارهای انجام شده و آشنایی مناسب با داده های پیوندی، مقرر شد تا با انجام پروژه‌ای در زمینه‌ انتشار داده‌های پیوندی، فعالیت‌ اجرایی گروه نیز آغاز شده و بستری برای انجام پروژه‌های بعدی فراهم گردد.   
 اعضای فعلی (به ترتیب الفبا)

 


 • نادیه آرمین

 • سمیه اسدی فر

 • فتانه زرین کلام

 • مهسا خراسانی

 • اکرم فتحیان

 • فاطمه میر احمدی

 •  

     پروژه ها  
 • FUM-LD

 • چارچوب آزمون خودکار نرم افزار