درباره ما

آزمايشگاه فناوري وب در سال 1385 جهت انجام فعاليتهاي پژوهشي در زمينه فناوري هاي وب توسط آقاي دكتر محسن كاهاني تاسيس گرديد.