کارگاه Gate

کارگاه آموزشی Gate

کارگاه آموزشی Gate

به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با امکانات موجود در نرم افزار پردازش متن Gate کارگاه آموزشی با همین عنوان توسط آقای مهندس مجید سازوار در سه ماهه آخر سال 1389 تشکیل گردید . شما می توانید با دانلود این فیلم آموزشی از مطالب مطرح شده در این همایش 71 دقیقه ای استفاده نمایید
دانلود فیلم آموزشی کارگاه1 2 5 8