نام فیلد

توضیح فیلد

مقدار فیلد

rdf:Description

توضیحات مربوط به

"http://wtlab.um.ac.ir/linkdata/quran.html"

wtlabprop:subject

موضوع در wtlabprop

"http://wtlab.um.ac.ir/linkdata/resource/Category:Quran"

wtlabprop:ProjectTitle

عنوان پروژه

ایجاد و انتشار زیر ساخت وب معنایی برای قرآن کریم

wtlabprop:ProjectDescription

دانلود مستندات پروژه

"http://wtlab.um.ac.ir/linkdata/quran/document.doc"

wtlabprop:ProjectExecuter

مجری پروژه

احمد استیری

wtlabprop:ProjectAdvisor

زیر نظر

دکتر محسن کاهانی

wtlabprop:ProjectLab

آزمایشگاه

آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی مشهد

wtlabprop:ProjectAcknowledgment

با تشکر از

زنده یاد مهندس فرزاد فرخ زاده

wtlabprop:ProjectAcknowledgment

با تشکر از

خانم مهندس دادخواه

wtlabprop:ProjectAcknowledgment

با تشکر از

واحد پژوهش بیت القرآن امام علی (ع) شهرستان قم

wtlabprop:ProjectAcknowledgment

با تشکر از

گروه پژوهشی پردازش رایانه ای قرآن کریم دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز

wtlabprop:ProjectAcknowledgment

با تشکر از

پایگاه قرآن شناسی

wtlabprop:ProjectAcknowledgment

با تشکر از

تفسير نور - تألیف دکتر مصطفی خرّم دل

wtlabprop:ProjectAcknowledgment

با تشکر از

تفسير نور - تألیف حجه الاسلام و المسلمین شیخ محسن قرائتی

wtlabprop:ProjectAcknowledgment

با تشکر از

خبرگزاری تخصصی قرآن‌کریم

wtlabprop:ProjectAcknowledgment

با تشکر از

سایت پارس قرآن

wtlabprop:ProjectSuraAccess

دسترسی به قرآن از طریق سوره ها

"http://wtlab.um.ac.ir/linkdata/quran/sura.html"

wtlabprop:ProjectPageAccess

دسترسی به قرآن از طریق صفحات

"http://wtlab.um.ac.ir/linkdata/quran/page.html"

wtlabprop:RdfPage

لینک RDF اطلاعات پروژه

"http://wtlab.um.ac.ir/linkdata/quran.rdf"