پنجمین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب

پنجمین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب

پنجمین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب

نجمین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی مشهد همزمان با سومین دوره کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و دانش (ICCKE)، در تاریخ 8 الی 9 آبان ماه 1392 و به صورت مجازی بر گزار گردید.برنامه نویسی وب معنایی


چکیده

با توجه به اهمیت حوزه وب معنایی به عنوان یکی از فعال ترین حوزه های تحقیقاتی، آشنایی با سبک برنامه نویسی وب معنایی و ویژگی های آن از اهمیت خاصی برخوردار است. در این کارگاه آموزشی، ابتدا وب معنایی به طور اجمالی معرفی شده و سپس چارچوب برنامه نویسی وب معنایی به همراه مولفه ها، مزایا، چالش ها و ابزار های مربوطه شرح داده می شود. در پایان، یک نمونه برنامه وب معنایی پیاده سازی می شود تا مطالب ارائه شده به صورت عملی مورد توجه قرار بگیرند.


سر فصل ها

Introduction to the Semantic Web
مقدمه ای بر برنامه نویسی وب معنایی
Building an OWL Ontology with Protégé
نحوه ارائه کارگاه

الکترونیکی و آنلاین


زمان برگزاری

روز: 8 آبان
ساعت: 8 تا 12


مدت زمان برگزاری

4ساعت


فایل ها

Voice - Slide

پردازش زبان طبیعی


چکیده

اولین گام در پردازش هر نوع داده ای شناسایی ماهیت آن است. به همین دلیل در مقدمه زبان طبیعی به مرور نظریه های فلسفه زبان خواهیم پرداخت. این نظریه ها به ما کمک می نمایند تا دریافت مناسبی از مشکلات روش های حل مسئله پیدا نماییم. اما برداشتی که از زبان طبیعی داریم با آنچه در پردازش آن رخ می دهد متفاوت است. به عبارت دیگر مبتنی بر فلسفه زبان، بین مدل های پردازش زبان تا خود زبان و ماهیت آن فاصله زیادی وجود دارد که باید این فاصله را به خوبی شناسایی نماییم. پس از شناسایی این نیازها می توان گفت که پردازش های زبان بر دونوع برخط و برون خط می باشند. هر یک از این دو دارای کارکردهای خاص خود هستند که به بررسی و بیان این کارکردها و ویژگی خواهیم پرداخت. برای دستیابی به روش های پردازش برخط زبان طبیعی و حتی پردازش های برون خط برروی حجم وسیعی از داده ها، احتیاج به ساختارهای داده کارایی داریم. کاربردها و نگاه های جدید به حوزه پردازش زبان را می توان انگیزه اصلی برای حرکت در این مسیر دشوار و پر پیچ و خم دانست. با شناخت دقیق در این حوزه می توان با شناخت دقیق از آینده این حوزه نسبت به انتخاب درست کاربردها و مسائل دیگر اقدام نمود و مسیر مناسبی برای توسعه های آینده انتخاب نمود.


سر فصل ها

Outline in classic categorization
Outline in practical categorization
Natural Language Processing (NLP)
Text Summarization
NLP Tools


زمینه پژوهشینحوه ارائه کارگاه

الکترونیکی و آنلاین


زمان برگزاری

روز: 9 آبان
ساعت: 14 تا 18


مدت زمان برگزاری

4ساعت


فایل ها

Voice - Slide

1 4 2 5