پروژه FUM-LD

پروژه FUM-LD

معرفی پروژه

هدف این پروژه، پياده سازي يك چارچوب براي انتشار اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد بصورت داده هاي پيوندي فارسي است. اطلاعات انتخاب شده برای انتشار عبارتند از: دانشكده ها، گروه های آموزشي، اساتید، مقالات و دروس دانشگاه فردوسی مشهد. بطور خلاصه، فرآيند انتشار چارچوب پيشنهادي شامل استخراج اطلاعات مورد نياز از پايگاه داده هدف، انتشار مجموعه داده به فرمت RDF و HTML، انتشار اطلاعات VoiD جهت توصيف مجموعه داده و ایجاد پيوندهاي لازم براي ارتباط اين مجموعه داده با ابر داده هاي پيوندي LOD می باشد.

معماری پروژه FUM-LD

تاریخ اجرا

1388-1390


پایان نامه ها


مقالات

2 8 8 6