یازدهمین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری

یازدهمین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی مشهد همزمان با دهمین دوره کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و دانش (ICCKE) در تاریخ 10 و 11 آبان ماه 1399 بر گزار می گردد. 

جهت ورود به صفحه رویداد کلیک کنید.

 
       
یازدهمین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب

یازدهمین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب

1 7 9 2